Toggle Mobile Menu

Velkommen til Cederbos hjemmeside

Vi er en afdeling med 7 medejer-, 7 familie- og 4 ældreboliger under Herlev Boligselskab

På vores hjemmeside finder du svar på spørgsmål om bestyrelsesarbejde, din afdelings økonomi og din hverdag som beboer i Cederbo.

Læs mere om livet som beboer i Cederbo

Vi afholder ikke ekstraordinært afdelingsmøde

Der blev efter det ordinære afdelingsmøde i februar talt om at afholde et ekstraordinært afdelingsmøde, for at vedtage budgettet efter der var fortaget justeringer af fordelingen af huslejen, pga. fejl i beregningerne på en post i budgettet.

Budgettet er vedtaget på det ordinære afdelingsmøde, der var udelukkende tale om en fejl i en beregning, fordeling af nettokapitaludgifterne mellem vore tre boligformer, som vi beboere ikke kan ændre.

Fordi man ikke kan stemme om den samme ting to gange, har vi efter samråd med KAB besluttet, at vi ikke afholder ekstraordinært afdelingsmøde.

-Afdelingsbestyrelsen

Ejendomskontoret lukker for personlige henvendelser pga. Corona-virus pr. 12.03.20.

På grund af risikoen for smitte med Corona-virus lukker ejendomskontoret indtil videre for personlige henvendelser. Man kan stadig henvende sig til ejendomskontoret pr. mail eller gennem beboer-appen. Man kan også ringe og lægge besked på telefonsvareren.

Den lokale drift og enheder i KAB kører videre efter en plan, hvor området kan fungere med en basal drift, der varetager de vigtigste funktioner. KAB er ligeledes lukket for personlige henvendelser.

Nyheder

Referater

Læs referater fra bestyrelsens møder, og hold dig opdateret om, hvad der rører sig i din afdeling. 

Læs referater fra bestyrelsesmøder

Akutnummer

I tilfælde af ildebrand, ring 112

Så kommer vores venner fra Beredskab Øst og hjælper os.