Toggle Mobile Menu

Ny varmeforsyning

30-08-2022 - KAB og bestyrelsen arbejder på en afløsning for vore gamle gasfyr

Bestyrelsen vil her give en kort opdatering på arbejdet med at erstatte vore udtjente gasfyr med en anden varmekilde.

I samarbejde med en varmekonsulent har KAB udarbejdet nogle forslag til erstatning for vore gasfyr, både fordi de er udtjente og fordi gassen er blevet meget dyr.

Sammen med KAB og en konsulent, har vi undersøgt hvilke muligheder der er for andre varmekilder.

Der er lavet beregninger der viser, at en løsning med fjernvarme og fælles fjernvarmeanlæg er den mest fordelagtige løsning for os.

Opdateret 18.10.2022:

På det ektraordinære afdelingsmøde den 27. september, blev forslaget om at overgå til fjernvarme vedtaget.

Opdateret 12.01.2023:

En ansøgning om godkendelse af projektet er sendt til Herlev Kommune, og afventer godkendelse der.

Opdateret 22.06.2023:

Da KAB foreslår en anden tilslutningsmodel, med større tilskud, afholder vi ekstraordinært afdelingsmøde onsdag, den 28.06.2023

Indkaldelse er omdelt.

Så snart der foreligger nyt, vil bestyrelsen orientere.

Skrevet af: -ole