Bestyrelsen:

Formand: Ole Bech
Bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Hansen - Søren Hansen
Suppleant: Vanessa Bartels, Erling Berg

Repræsentantskabsmedlemmer Herlev Boligselskab:

Ole Bech, Bjarne Hansen, Søren Hansen

 

Ole Bech er desuden næstformand i organisationsbestyrelsen for Herlev Boligselskab,

medlem af repræsentantskabet for KAB,

kredsdelegeret i BL 9. kreds,

kasserer i Fællesrepræsentationen af Almene Boligselskaber i Herlev Kommune og

suppleant i Beboerklagenævnet i Herlev Kommune

Opdateret: 10.12.2023